PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC:
Chuyển tiền/chuyển khoản:
Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.
Tên tài khoản: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mua Sắm Thông Minh
Số tài khoản: 2222 8888
Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Trần Khắc Chân – TP. HCM